پنجشنبه نهم اردیبهشت ۱۳۸۹

شهر من بافت

 

                                    گل گفتني ها

" گل گفتني ها" نام مجموعه اشعار شاعر همشهري عيسي معيني است، كه به شمارگان 1000 جلد از سوي انتشارات فانوس كرمان منتشر شده است.

عيسي معيني اين شاعر پژوهشگر بافتي در كتاب  " گل گفتني ها " 52 اثر خودش را كه از سال هاي دور تا به امروز سروده ، پيشكش مطالعه ادب دوستان كرده است.

(شهر من بافت) نام يكي از سروده هاي عيسي معيني است كه تقديم مي شود :

                                شهر من بافت

شهر من "بافت" عجب بار و بري دارد او

خاك زرخيز تنش  بوئي از مشك تري دارد او

مردمي اهل دل و كوشش بيدار نظر

همچومرغي به گلستان وطن بال وپري دارد او

گرچه محروم تر از خطه من شهري نيست

ليك دانم كه به هرخطه نتايج ثمري دارد او

گر چه دور است ز مركز به نهايت نزديك

در سياست گري از خلق به حق تاج سري دارد او

خاك اين خطه زرخيز نه تنها به زراعت شهره

هدف غايت اخلاص وكمال و هنري دارد او

همه خطه كرمان به يكي "پسته" و "خرما" نازند

شهر من معدني از عقل و درايت گهري دارد او

كاني از ذوق  ادب معدني از استعداد

نعمتي هست به هر خانه كه هر كس خبري دارد او

نيست دردي كه طبيبان نكنند درمانش

اين همه خيل طبيب از قبل علم دري دارد او

حيف و افسوس كه در جبهه قدرت به جناح معتقدند

ورنه اين شهر بسي سرو و سري دارد او

خوش تر از بافت كجا آب و هوايي به از اين مي بيني

كه چنين خرم و شاداب و فرح بخش سحري دارد او

نكته ها در دل من هست نهان گر چه نمي شايدگفت

ورنه اين شهر بسا دولت تحسين گري دارد او

                             بر گرفته از مجموعه اشعار گل گفتني ها   

                                             عيسي معيني 

                                        بافت 20/11/1384    

 

 

نوشته شده توسط حميد هرندي در 9:29 |  لینک ثابت   • 
 
">